บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ