บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เส้นทาง PBL แห่งการเปลี่ยนแปลง ๓