บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการขยะ