บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เล่าเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายด้วยลายเส้น