บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เลขฐาน

เขียนเมื่อ
219
เขียนเมื่อ
984 3
เขียนเมื่อ
7,070 12