บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เรื่องเล่าอื่นๆ (การบริจารช่วยเด็กอีกหลายชีวิตที่ยังขาดดอกาส)