บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เรื่องเล่าของ "ฟ้าคราม" ตอนอากาศร้อน