บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เรื่องเล่าของ "ฟ้าคราม" ตอน อายุใกล้เข้า ๒ ขวบ ๖ เดือน