บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เยาวชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ปากพะูน