บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เยอรมัน เบลเยี่ยมและเนเธอแลนด์