บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เภสัชกรสมนึก สุชัยธนาวนิช