บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เภสัชกร สมนึก สุชัยธนวนิช