บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เพราะ...ฮาเวิร์ด...ไม่ใส่ใจ