บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เท้าความหลังยุทธศาสตร์ท้องถิ่น