บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เทคนิคการป้องกันข้อความหาย