บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เตรียมความพร้อมก่อนออกค่าย