บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เด็กๆที่แย่ก็มาจากการมองของครูและคนอื่นๆ