บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เชิญร่วมงานมุฑิตาจิตแด่ท่านรศ.ดร.รวี เสรฐภักดี พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษยุทธศาสตร์มะนาวตาฮิติแบบครบวงจร ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2559 สนใจเข้าร่วมงานโทร 089 108 8786