บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เจ้าหน้าที่รัฐการ์ดตกไม่ใช่ประชาชนการ์ดตก