บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี