บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เจรจา

เขียนเมื่อ
250 3 4
เขียนเมื่อ
394 7 2
เขียนเมื่อ
854 3