บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เงินเดือนปริญญาตรี 15000 บาท