บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เงารักที่ทอดผ่านกาลเวลา ..กับตัวเราเอง