บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เครื่องมือและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ