บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เครื่องช่วยหายใจ

เขียนเมื่อ
1,119 10
เขียนเมื่อ
86,094 2 48
เขียนเมื่อ
1,235 7
เขียนเมื่อ
1,596 21