บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เครื่องช่วยหายใจ

เขียนเมื่อ
1,009 10
เขียนเมื่อ
81,489 2 48
เขียนเมื่อ
1,118 7
เขียนเมื่อ
1,438 21