บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เข้าใจและรู้จักความเป็นจริง