บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น