บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม