บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อุปสรรคเรื่องความเชื่อมั่นศรัทธา