บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อุปกรณ์สร้างภาพระบบดิจิทัล