บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อำเภอท่าวุ้ง ตั้งอยู่บนคุ้งคด แต่ใจคนท่าวุ้ง ไม่คดเหมือนคุ้งน้ำ