บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดตราด