บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อาจารย์สุวัฒน์ ทรัพยะประภา