บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อาจารย์พิชัย กรรณกุลสุนทร