บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อาจารย์นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์