บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อย่าโชคร้ายที่ไม่รู้ว่าตัวเองโชคดี