บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม