บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) องค์ประกอบองค์กรด้านเทคโน