บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) หลักสูตรเป็นกระบวนการย้อนกลับ