บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) หลักพิจารณาโดยแยบคายทางจิต