บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) หมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย