บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านอก