บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ (ร้)