บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สิ่งที่ทำให้ธนาคารกลางไม่สามารถช่วยเหลือภาคธุรกิจให้แข็งแกร่งในช่วงวิกฤติ