บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สิ่งของรอบตัว สามารถหยิบจับมาเป็นสื่อได้