บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สินบน ส่วย เงินใต้โต๊ะเป็นตัวถ่วง