บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สำนึกดี ความดีที่ควรยกย่อง