บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สำนักมาตรฐานราคาและพิธีการศุลกากร