บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สาเหตุของการใช้ความรุนแรง