บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สัมมนารับฟังความเห็นสาธารณะ